Adroddiad Blynyddol 2017/18
Mehefin 28, 2018

Gwefan Brocera Lleoliadau-Datganiadau o Ddiddordeb

Amlinelliad o’r Tendr

Mae’r gwahoddiad i dendro hwn yn ymwneud yn benodol â datblygu datrysiad dwyieithog, chwiliadwy ar y we i hwyluso proses effeithiol o ddod i hyd i leoliadau mewn cartrefi gofal ar gyfer unigolion yn Rhanbarth Gorllewin Cymru – gan ddarparu gwybodaeth ‘amser real’ ynghylch y lleoliadau sydd ar gael.   Mae gan y datrysiad swyddogaeth eilaidd hefyd o alluogi darparwyr cartrefi gofal i ddarparu gwybodaeth reoli i’r sefydliadau partner yn ôl cyfnodau amser penodedig.

Gwahoddiad i gyflwyno Tendr 180824

Data Processing Agreement v5.0

management information (draft)

Website design and development agreement 180713

am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Dr Kevin Pett

Rheolwr Rhaglen – Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd ar y Cyd /

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Ffôn 01267 228777 (Mewnol 2777); 07854 339468

E-bost KPett@sirgar.gov.uk