Arloesi

Mae cyllid Llywodraeth Cymru, yn cynnwys y Gronfa Gofal Integredig a’r Gronfa Drawsnewid a gyhoeddwyd yn ddiweddar (a fydd yn helpu i weithredu ‘Cymru Iachach’), yn gyfle i ni ddatblygu ystod o fodelau gwasanaeth sy’n cyrraedd lefelau newydd o ran ansawdd ac ymatebolrwydd. Rydym wastad yn ceisio hybu’r rhain ac annog asiantaethau i fabwysiadu trefniadau tebyg mewn rhannau eraill o’n rhanbarth ac yn bellach na hynny.

Bydd rhagor o nodweddion ar gael cyn bo hir.

Astudiaethau achos

Rhagfyr 1, 2016

Gwasanaeth Cynghori a Chydgysylltu ynghylch Trosglwyddo Gofal (TOCALS) – Sir Gaerfyrddin

Llythyr oddi wrth Glaf – Gweithwyr Cymorth Eiddilwch (Ebrill 2016) Annwyl brif nyrs, Hoffwn eich llongyfarch chi a’ch staff ar y gwelliannau gwych yr wyf wedi […]
Tachwedd 30, 2016

Broceriaid y Trydydd Sector – Sir Gaerfyrddin

Broceriaid y Trydydd Sector – Sir Gaerfyrddin Mae Tŷ Golau yn gyfleuster iechyd a llesiant i bobl 50 oed a throsodd, y mae llawer ohonynt yn […]
Tachwedd 2, 2016

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Canllaw Pobl Hŷn

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Canllaw Pobl Hŷn Yn dilyn gweithrediad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) […]