Medi 27, 2018

Ysgogi Comisiynu Rhanbarthol Drwy Well Deallusrwydd Gwahoddiad i Dendro

Gofynion tendro Nod cyffredinol y tendr yw:  Asesu a deall amrywioldeb rhanbarthol lleoliadau mewn cartrefi gofal (pobl hŷn yn bennaf) ledled rhanbarth Gorllewin Cymru, er mwyn […]
Awst 24, 2018

Gwefan Brocera Lleoliadau-Datganiadau o Ddiddordeb

Amlinelliad o’r Tendr Mae’r gwahoddiad i dendro hwn yn ymwneud yn benodol â datblygu datrysiad dwyieithog, chwiliadwy ar y we i hwyluso proses effeithiol o ddod […]
Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mehefin 7, 2018

CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru Cynhadledd Ranbarthol: Cyflawni Newid gyda’n gilydd 24 Mai 2018 Parc Y Scarlets, Llanelli Ddwy flynedd ar ôl cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]