Rhestr asedau’r Ganolfan RIC – (Grŵp llywio)

 

Sefydliad Gwefan Crynodeb Math(au) Rhif cyswllt
Grŵp llywio Mesur y Mynydd Website Yn ystod 2019 a dechrau 2020 casglwyd straeon gan bobl sy’n ofalwyr di-dâl a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, er mwyn i ni allu deall mwy am effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Grŵp llywio/Iechyd 07742 446 091
Grŵp llywio Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru (WAHWN) Website Mae Grŵp Llywio WAHWN yn cynnwys aelodau’r Rhwydwaith sy’n cynrychioli ystod eang o wybodaeth ac arbenigedd ym maes y celfyddydau ac iechyd. Mae’r Grŵp yn cyfarfod bob chwarter i gefnogi’r Rhwydwaith yn wirfoddol ac mae wedi ymrwymo i godi proffil y celfyddydau ac arferion iechyd yng Nghymru, drwy eiriolaeth, cynghori ar gyfeiriad strategol a rhaglen a thrwy hynny helpu i ddatblygu gallu a gwytnwch y Rhwydwaith. Grŵp llywio/Iechyd