Rhestr asedau’r Ganolfan RIC – (Tai)

Sefydliad Gwefan Crynodeb Math(au) Rhif cyswllt
Barcud Gwefan Unodd Cymdeithas Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru, a Barcud yw enw’r gymdeithas dai newydd ei ffurfio. Drwy ddwyn ynghyd arbenigedd, profiad a gweledigaeth, Barcud fydd asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghalon Cymru. Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Tai/Awdurdodau Lleol 0300 111 3030
Cymdeithas Tai Bro Myrddin Gwefan Mae Bro Myrddin yn Gymdeithas Tai elusennol ddielw, a arweinir gan Fwrdd o hyd at 10 aelod bwrdd, sy’n darparu tai ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Tai/Awdurdodau Lleol 01267 232714
Ateb Gwefan Mae Grŵp Ateb Cyfyngedig yn Gymdeithas Tai ac yn rhiant gwmni i Mill Bay Homes, Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ac Effective Building Solutions. Tai/Awdurdodau Lleol 01437 763688
Cymdeithas Tai Teulu (Cymru) CYF Gwefan Mae Tai Teulu wedi newid ei enw i Caredig a dyna beth rydyn ni i gyd yn ei gylch.
Rydym yn landlord cymdeithasol cofrestredig dielw (LCC) wedi’i leoli yn Abertawe. Cawsom ein sefydlu i ddiwallu anghenion tai teuluoedd, pobl hŷn a phobl sy’n fwy agored i niwed.
Tai/Awdurdodau Lleol 01792 460192
Tai Wales & West Gwefan Ni yw Tai Wales & West a’n gweledigaeth yw cyflawni twf cryf, cynaliadwy i wneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl. Tai/Awdurdodau Lleol 0800 052 2526