Mae Adroddiad Arolwg Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gorllewin Cymru
Awst 14, 2020
Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025
Tachwedd 26, 2020

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru A droddiad Blynyddol 2019-20

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin
Cymru A droddiad Blynyddol 2019-20

Mae pedwerydd Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru yn tynnu sylw at ein prif gyflawniadau yn 2019-20 ac yn egluro sut rydym yn parhau i drawsnewid ac integreiddio gofal a chymorth i wahanol grwpiau yn ein cymunedau. Mae hefyd yn cynnwys ymrwymiad clir gan holl bartneriaid Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i ymateb ar y cyd i’r heriau o ganlyniad i Covid-19 a chydweithio i sicrhau bod gofal a chymorth yn mynd i’r afael ag anghenion newidiol rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein rhanbarth. Cliciwch yma i weld yr adroddiad.