Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu
Hydref 29, 2019

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio Dydd Gwener 17eg Gorffennaf 2020

“Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos fod gweithredoedd caredig yn gwneud gwahaniaeth mawr i les a fod caredigrwydd yn dda i chi,” dywed Rebecca Evans, Uwch Sywddog Iechyd Cyhoeddus o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio heddiw yn Sir Benfro, Sir Ceredigion a Sir Gâr

Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd ydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.

Ymunwch â ni i weithredu ac i ddysgu mwy am ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru, a’r dylanwad gall caredigrwydd cael ar ein hunain ac ar ein cymunedau.

Cofrestrwch heddiw a gwnewch addewid i ddyfodol fwy caredig.  www.cysylltuacharedigrwydd.cymru

Mae’n dechrau gyda chi.

#CysylltuâCharedigrwydd

www.cysylltuacharedigrwydd.cymru