Y Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesedd a Gwelliant

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae hyb Cydgysylltu Ymchwil, Arloesi a Gwelliant (RIIC) Gorllewin Cymru yn rhith-fan i rannu syniadau ac atebion, dathlu arfer da a chwilio am atebion!

Daw’r hyb â gweithgarwch ymchwil, arloesi a gwelliant ynghyd mewn un lle i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn hawdd i unrhyw un sy’n gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Gorllewin Cymru, neu y mae angen iddo rwydweithio yn y  maes hwnnw.  Rydym yn hwyluso a rhannu gwybodaeth ar draws gwasanaethau iechyd, awdurdod lleol a gwirfoddol ym meysydd gofal cymdeithasol, academia a menter busnes yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro. Rydym hefyd yn cysylltu a rhannu arfer da wrth gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru drwy rwydwaith o hybiau RIIC.

Gellir defnyddio’r gwe-le hwn i nodi a chysylltu â sefydliadau eraill o ddiddordeb i chi. Mae dogfennau defnyddiol a dolenni i wefannau eraill i’w gweld yn y gwymplen a’r is-gwymplenni. Os hoffech rannu unrhyw ymchwil, syniadau arloesi, adroddiadau am brosiectau gwella, unrhyw waith monitro a gwerthusiadau neu archwiliadau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhannu gwersi a ddysgwyd gyda sefydliadau arall, anfonwch nhw at: RIIC rii.hdd@wales.nhs.uk.