Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – Iechyd

 

Sefydliad Gwefan Crynodeb Rhwydwaith / Cydweithrediadau Cyfeiriad Math(au)

Bwrdd Iechyd

Iechyd a Gofal Gwledig Cymru (Aberystwyth) Gwefan

Cysylltu

Mae Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn sefydliad rhagoriaeth newydd sy’n arwain y ffordd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gwledig, a hynny yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ffurfiwyd y sefydliad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a chaiff ei gefnogi ganddynt. Mae’n gweithio ar y cyd â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a’r Drindod Dewi Sant, yn ogystal ag awdurdodau lleol Ceredigion, Powys a Gwynedd.

 

Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Ael-y-Bryn, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2EU SY23 2EU

Academia
Health
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Gwefan

Cysylltu

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Diben blaenllaw ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yw gwella iechyd a gofal pobl a chymunedau. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’n dod ag ystod eang o bartneriaid ledled y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac eraill, ynghyd. Academia
Health
ARCH
CydweithrediadRhanbartholar gyfer Iechyd
Gwefan

Cysylltu

Mae’r Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) yn gydweithrediad unigryw rhwng tri phartner strategol; Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe.Mae’n cwmpasu ardaloedd awdurdodau lleol Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. ARCH OFFICE ABMU Headquaters 1 Talbot Gateway Baglan Energy Park Port Talbot SA127BR Health
Academia
Research and Development Gwefan website Health
Academeia
Innovation website Hwyl Innovation Hub
The Beacon – Centre for Enterprise Dafen, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LQ
Health Academia
RIES Research innovation and Enterprise Service Gwefan

Cysylltu

Knowledge Exchange programme supported by ESF (European social fund) Research and Development Programme University of Wales Trinity St Davids Business/Enterprise
Academia
Health Research Authority Gwefan Wales research Directory. Research route map and a list of research – advice on research ethics approvals Pan Wales Health Academia
WISERD
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru
Gwefan

Cysylltu

Mae Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol cenedlaethol. Rydym wedi ein dynodi gan Lywodraeth Cymru’n ganolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn cwmpasu economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. Rydym yn gydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe – yn cydweithio i wella safon a maint ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein hymchwil yn effeithio ar newid drwy ddylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

 

38 Park Place, Cathays Park, Cardiff, CF10 3BB, Wales, UK Academia
PSB
Public services Board
Pembrokeshire website

Carmarthenshire website

Ceredigion Website

 

The Board makes a difference by ensuring that public services are working together to address shared priorities. Local Authority/Cocial Care