Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – Y Sector Busnes

Sefydliad Gwefan Crynodeb Rhwydwaith / Cydweithrediadau Cyfeiriad Math(au)
Business Wales Website

Contact

Gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru. Mae gennym ganolfannau rhanbarthol ym mhob cwr o Gymru, ac rydym yn cynnig cymysgedd o gymorth ar-lein ac wyneb-yn-wyneb, yn ogystal â gweithdai hyfforddiant a chyngor i unigolion. Welsh Government/other
Business/Enterprise
SBRI
Small business research and innovation
Website

Contact

Business/Enterprise
Welsh Government/other
Pembroke Dock Enterprise Park/ Pembrokshire Science and Technology Park Website

Website

Contact

Local Authority/Social Care Business/Enterprise
Brecon Centre Llanelli

BEACON Centre

Website

Contact

Mae adeilad y Goleudy yn gartref i lawer o fusnesau gwahanol o drawstoriad o sectorau busnes, gan gynnwys rhai Ariannol a Phroffesiynol; rhai Amgylcheddol; Gwyddorau Bywyd a Gweithgynhyrchu Uwch. Business/Enterprise