Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – Y Sector Gwirfoddol a Chymunedol

Sefydliad Gwefan Crynodeb Rhwydwaith / Cydweithrediadau Cyfeiriad Math(au)
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) Gwefan

Cysylltu

CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru, a’i bwrpas yw galluogi mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Ein pwrpas ni yw galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

The Old Convent
Llanbadarn Rd
Aberystwyth
SY23 1EY

Voluntary sector
County Voluntary Councils
CAVO (Ceredigion Association of Voluntary Organisations) Gwefan

Cysylltu

Mae CAVO yn hyrwyddo ac yn cefnogi gweithredu cymunedol gwirfoddol ledled Ceredigion. Fel y Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol rhan fawr o’n rôl yn y sir yw gwneud cysylltiadau, cysylltiadau o fewn y trydydd sector a chysylltiadau rhwng y trydydd a’r sector statudol a’r trydydd a’r sectorau preifat. Bryndulais
Bridge Street
Lampeter
SA48 7AB
Voluntary sector
CGGSG (Cymdeithas Gwasanaethiau Gwirfoddol Sir Gâr

Gwefan

Cysylltu

Mae CAVS yn elusen annibynnol, y corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gâr. Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol. Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol. Swyddfa Caerfyrddin           18 Stryd y Frenhines   Caerfyrddin SA31 1JT

Phone 01267 245555

Voluntary Sector
PAVS Gwefan

Cysylltu

Pembrokeshire Association of Voluntary Services is the independent association of voluntary and community groups in Pembrokeshire

As one of the recognised, independent, membership organisations that form a network around Wales, PAVS was established to support and develop voluntary action in Pembrokeshire. PAVS also provides an interface, or working relationship, between voluntary and statutory organisations.

36/38 High Stree
Haverfordwest
Pembrokeshire SA61 2DA
Phone 01437 769422
Voluntary sector
Solva Care Gwefan

Cysylltu

Mae Solva Care yn elusen gofrestredig a sefydlwyd gan y gymuned sy’n byw ym mhlwyf Solva a’r Eglwys Newydd yn Sir Benfro, Cymru. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu a chynnal cymuned fywiog, gref a chysylltiedig, trwy weithio’n agos gyda’n Cyngor Cymuned a grwpiau a sefydliadau lleol eraill. Phone on 07805 717556 Voluntary sector
Sandy Bear Gwefan

Cysylltu

Sandy Bear is a not-for-profit charity dedicated to improving and strengthening the emotional health and well-being of young people aged 0-18 (and their families), who have experienced the death of a loved one. They help those who encounter bereaved children and young people to provide the most appropriate support. Offering bespoke training around grief and bereavement and the impacts this can have on emotional health and well-being of children, young people and their families. Also providinge a wide range of literature that will help professionals in their work. Europa House                      115 Charles Street        Milford Haven, Pembrokeshire SA73 2HW Voluntary sector
PLANED Gwefan

Cysylltu

Partneriaeth a arweinir gan y gymuned yw PLANED, a sefydlwyd fel menter gymdeithasol, Ymddiriedolaeth Datblygu, elusen, a chwmni cyfyngedig drwy warant, ac mae Aelodau’r Bwrdd yn gynrychiolwyr o gymunedau ac o’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Yr Hen Ysgol,                     Heol yr Orsaf,               Arberth,
Sir Benfro,                      Cymru, SA67 7DU
Voluntary sector/
Local Authority/Social Care