Rhannu ein Dysgu

Mae cyllid Llywodraeth Cymru, yn cynnwys y Gronfa Gofal Integredig a’r Gronfa Drawsnewid a gyhoeddwyd yn ddiweddar (a fydd yn helpu i weithredu ‘Cymru Iachach’), yn gyfle i ni ddatblygu ystod o fodelau gwasanaeth sy’n cyrraedd lefelau newydd o ran ansawdd ac ymatebolrwydd. Rydym wastad yn ceisio hybu’r rhain ac annog asiantaethau i fabwysiadu trefniadau tebyg mewn rhannau eraill o’n rhanbarth ac yn bellach na hynny.

Bydd rhagor o nodweddion ar gael cyn bo hir.

Astudiaethau achos