Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.


 

 

 

 


Tachwedd 26, 2020

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025

26 Tachwedd 2020 Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ac rydym wrth ein bodd o gael lansio Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol – Gwella Bywydau Gofalwyr. Mae pawb ar y […]
Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]
Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin Cymru – llythyr newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Rhowch eich barn inni: Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am […]

Storïau newyddion

Tachwedd 26, 2020

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025

26 Tachwedd 2020 Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ac rydym wrth ein bodd o gael lansio Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol – Gwella Bywydau Gofalwyr. Mae pawb ar y […]
Awst 14, 2020

Mae Adroddiad Arolwg Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Diolch i bawb wnaeth gyfrannu adborth at ein harolwg gofalwyr rhanbarthol. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma ac mae eich adborth yn cael ei ddefnyddio i […]
Hydref 29, 2019

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu… …Drwy Fentrau Cymunedol a Chymdeithasol Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019 2.00 – 4.15 (te, coffi a chacen o 1.30) Neuadd […]
    Feed has no items.