Documents

This section contains a range of the documents that have been published by or are related to the partnership.  The documents automatically open when you click on the link.  Please note, you will need a copy of Adobe Reader on your device in order to open the individual files, if you decide to download them.

Adroddiad Asesiad o Anghenion y Boblogaeth Mehefin 2022

 

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru A droddiad Blynyddol 2020-21

Bob blwyddyn mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol yn nodi ein cyflawniadau a’n cynnydd o ran ein blaenoriaethau rhanbarthol. Cliciwch yma i ddarllen ein Hadroddiad ar gyfer 2020-21 a chael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaeth rydym yn ei wneud i bobl y mae angen gofal a chymorth arnynt, a’u gofalwyr, ar draws ein cymunedau.

Gorllewin Cymru Iachach: Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2020-21

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru A droddiad Blynyddol 2019-20

Mae pedwerydd Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru yn tynnu sylw at ein prif gyflawniadau yn 2019-20 ac yn egluro sut rydym yn parhau i drawsnewid ac integreiddio gofal a chymorth i wahanol grwpiau yn ein cymunedau.

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol GorllewinCymru Adroddiad Blynyddol 2018-19

Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-19

Asesiad anghenion tai a llety ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru hyd at 2037

Asesiad o’r Angen am Dai a Llety Arbenigol ar gyfer Pobl Hŷn yng Ngorllewin Cymru

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Ardroddiad Blynyddol 2017-18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Ardroddiad Blynyddol 2017-18 Fersiwn hygyrch

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 Fersiwn Hawdd ei Darllen

Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru Mawrth 2017

Statement of intent for Older People with Complex Needs

Statement of intent for Learning Disability

Model of Care and Support for Learning Disability

Market Position Statement for Older People’s Services

Market Position Statement – Services for Older People

   

Appendix A Needs Analysis      Appendix B Market Analysis

Market Position Statement for Complex Needs

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Ardroddiad Blynyddol 2016-17