Mae Adroddiad Arolwg Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gorllewin Cymru
Awst 14, 2020
Mae Adroddiad Arolwg Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gorllewin Cymru
Awst 14, 2020

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025

26 Tachwedd 2020

Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ac rydym wrth ein bodd o gael lansio Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol – Gwella Bywydau Gofalwyr.

Mae pawb ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cydnabod y rhan hanfodol y mae Gofalwyr di-dâl o bob oed yn chwarae wrth gefnogi ein trigolion lleol.

Rydym yn ddiolchgar i’r holl ofalwyr a rannodd eu barn trwy fynychu gweithdai neu gyflwyno arolygon sydd wedi ein galluogi i ddatblygu’r strategaeth hon. Rydym wedi nodi pedwar maes blaenoriaeth allweddol ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod llais Gofalwyr i’w glywed wrth inni ddatblygu cynlluniau blynyddol a fydd yn ein galluogi i gyflawni’r Strategaeth.

Mae’n gosod y weledigaeth i sicrhau bod Gofalwyr yn cael eu hadnabod, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi ym mhob peth maen nhw’n gwneud.

Cliciwch yma i weld y strategaeth