Gwobrau Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru

Mae Gwobrau Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 2022 yn gyfle i gydnabod, i ddathlu ac i rannu gwaith nodedig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhanbarth Gorllewin Cymru. Mae'r gwobrau'n cynnig cyfle i dimau, grwpiau neu sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gydweithredol rannu eu cyflawniadau â chydweithwyr ledled Gorllewin Cymru


Os hoffech weld trosolwg manwl o'r holl gategorïau gwobrau a'r meini prawf ar gyfer pob un, cliciwch ar y botwm isod
Dewiswch o'r rhestr yn y blwch isod
Eich enw(Required)

Amlinellwch sut mae'r gwaith hwn yn cyflawni pob maen prawf