Astudiaethau Achos Gorllewin Cymru Iachach

Rhaglen 1 (CONNECT)

1 Mae gwasanaeth Ceredigion

1.
Mae gwasanaeth Ceredigion


Mae gwasanaeth CONNECT Ceredigion wedi bod yn "fendith" i mam, dywed merch cleient CONNECT a oedd wedi cwympo sawl gwaith.
2 Mae Delta Connect

2.
Mae Delta Connect


Mae Delta CONNECT Sir Gaerfyrddin wedi cynnig cymorth gwerthfawr i Edward yn ystod cyfyngiadau symud y pandemig.
3 Mae gwasananaeth Sir Benfro

3.
Mae gwasananaeth Sir Benfro


Mae gwasanaeth CONNECT Sir Benfro yn cynnig "tawelwch meddwl gwych" i fam 80 oed, sy'n gofalu am ei mab sydd ag anaf i'r ymennydd.

Rhaglen 7: Creu Cysylltiadau i Bawb

4 Ysgol Coed Cae

4.
Ysgol Coed Cae


Hwyluswyd y prosiect gan y storïwr Phil Okwedy a'n tîm o hwyluswyr People Speak Up. Mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol.
5 Prosiect Cyfnewid

5.
Prosiect Cyfnewid


Rhannwyd y prosiect yn 3 rhan ddilyniannol i raddau helaeth, gan orgyffwrdd o ran amser: 1. Drysau/Ffenestri, 2. Pontydd a 3. Bwa'r Arch
6 Penparcau Planting

6.
Penparcau Planting


Mae Hwb Penparcau wedi gwneud yr ardd y tu allan i'r fynedfa yn llecyn newydd hyfryd sy'n orlawn o flodau a llysiau dan reolaeth y gymuned leol.