Adroddiad Blynyddol 2017/18
Mehefin 28, 2018
Lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru
Awst 14, 2019
Adroddiad Blynyddol 2017/18
Mehefin 28, 2018
Lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru
Awst 14, 2019

Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal

Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn datblygu gwefan gwbl ddwyieithog sy’n dangos argaeledd lleoliadau mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn yn rhanbarthau Gorllewin Cymru.  Rydym yn gyffrous i ddweud bod y fersiwn ‘beta’ yn cael ei phrofi rhwng 11 a 15 Chwefror.

Cadwch lygad allan am ddatblygiadau pellach a gwnewch nodyn o’r dyddiadau canlynol:

  • Bydd darparwyr yn llwytho cynnwys rhwng 18 a 22 Chwefror.
  • Ein nod yw cynnal lansiad tawel ar 1 Ebrill.